Prasátkový den - kdo je tady čuně?

O sdružení

Naše sdružení je mladý, sedmičlenný subjekt, který na jaře roku 2008 oslaví své druhé narozeniny, neboli druhý rok své existence. V současné době sdružení pracuje na čtyřech projektech.

Prvním a v současné době pro sdružení nejdůležitejším projektem je projekt ZKUŠEBNA. Cílem tohoto projektu je přestavba a úprava nevyužívaných protiatomových krytů na hudební zkušebny, které by byly k dispozici především mladým a začínajícím kapelám. Na tento odvážný projekt si sdružení vzalo půjčku a proto se již všichni velice tešíme na den kolaudace a následné zahájení provozu.

Druhým projektem je projekt PAINTBALL. Cílem projektu je nabídnout členum sdružení, ale i veřejnosti zajímavou pohybovou aktivitu, při níž dochází k rozvoji kolektivních vztahů. Vedlejším cílem projektu je také seznámit veřejnost s činností sdružení a přispět tak k jeho rozvoji a vývoji. Naše turnaje jsou organizovány za velmi přijatelné ceny a jsou urceny především pro prvohráče a hráče začátečníky.

Třetí projekt je ekologický projekt PRASÁTKOVÝ DEN.

Čtvrtý projekt je projekt AMNESIA. Tento projekt se zabývá pomocí lidem trpící ztrátou paměti.

Cíle a poslání sdružení nejlépe vyjádří výňatek ze stanov sdružení

Hlavní poslání a cíle cinnosti

Společnost se skládá z jednotlivců. Hodnoty, zájmy a aktivity těchto jednotlivců vytvářejí hodnoty celé společnosti. Společnost nezbytně upadá, zplošťuje se a degeneruje pokud upadají, zplošťují se a degenerují aktivity, zájmy a hodnoty jednotlivých členů této společnosti. Občanské sdružení Alternativa II chce působit proti úpadku a degeneraci společnosti. Za tímto účelem sdružení hodlá vyvíjet aktivity, jenž by přispívaly k všestrannému rozvoji osobnosti člověka a tím pádem i k všestrannému rozvoji lidského společenství.

Občanské sdružení Alternativa II hodlá vyvíjet rozmanité spektrum činností zaměřených na rozvoj osobnosti člověka a to jak po stránce sociálně kulturní či vzdělávací, tak po stránce fyzické. Sdružení chce být nápomocno a svou činností chce zejména napomáhat tam, kde v důsledku jednotvárnosti, nevyváženosti či přílišné jednostranné duchovní nebo fyzické činnosti vzniká deformační tlak na plnohodnotný rozvoj člověka a tím i celé společnosti. Sdružení tedy hodlá své aktivity vyvíjet zejména ve čtyřech základních společenských rovinách a to v rovině sociálně-kulturní, sportovně-tělovýchovné, vědecko-vzdělávací a ekologické.

Tak jako žádný člověk není ostrovem sám pro sebe, tak ani občanské sdružení Alternativa II nechce být organizací zohledňující pouze vlastní zájmy bez vazeb na vnější svět. Proto sdružení ve své činnosti hodlá spolupracovat a podporovat jednotlivce, organizace a instituce, které svou činností přispívají k vytčeným cílům sdružení.

Není však možno rozvíjet osobnost člověka, pokud mu v rozvoji brání věcné respektive materiální či existenční důvody. Sdružení se tedy krom výše zmíněných aktivit hodlá zabývat řešením různorodých sociálně existenčních problémů a pomoci při řešení sociálně patologických problémů, jako i rozličnými humanitárními aktivitami. V neposlední řadě se pak sdružení hodlá zabývat rozvojem, podporou a propagací sociálně a ekologicky šetrného podnikání a zejména pak propagací celého neziskového sektoru jako alternativy k stávající formě podnikání, jenž je v současné společnosti založeno na zisku a nikoliv na hodnotách humanity.

nejbližší akce

Datum: 3.11.2009
Kdy: 10:00 - 18:00
Kde : P5 Smíchov


kontakt

Štěpán Říha

Tel.:
+420 723 038 162

E-mail:
prasatkac@volny.cz

vytvořilo Alternativa-Webdesign studio 2009/2010

Partneři: Paintball hřiště, půjčovna Praha